บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าของหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าของหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Friday, 09 August 2019 Written by Super User

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าของหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

sansiri-logo

บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
ทั้งในด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management) ด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development)
เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy)
ขณะนี้ บริษัทกำลังขยายธุรกิจ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือการตลาด

ทางบริษัทฯ จึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ที่กำลังมองหาบริษัทเพื่อสมัครงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการเลือก
โดยทางบริษัทเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

Marketing Project Consultant จำนวน 1 อัตรา  ...คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งงาน

Corporate Marketing (Communication) จำนวน 2 อัตรา  ...คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งงาน