Real Estate Business Program

Real Estate Business Program

 

 

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE รุ่นที่ 23) ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤษภาคม 2566

คลิกดูรายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร MRE

 

สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลัง
กิจกรรม เปิดบ้านอสังหาฯ MRE Virtual OPEN HOUSE
แนะนำหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #23)
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vDvyANYXx9k

 

2

 

 

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการจัดอันดับใหม่ ในปี 2022 เป็นอันดับที่ 52
ทางด้าน Real Estate Management จาก EDUNIVERSAL (http://www.eduniversal-ranking.com/) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (MSc, MA, MBA'S) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
โดยสามารถเข้าไปดูอันดับได้ที่เว็บไซต์ Best Masters.com
ทั้งนี้นับได้ว่าหลักสูตร MRE ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยที่สอนทางด้าน Real Estate Business

2022 TOP85 RealEstate

 

 

download form

 

 QR Line RE Thammasat

 

YouTube Logo 2017.svg

 

 

Facebook Logo 2019