Real Estate Business Program

Real Estate Business Program

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(MRE รุ่นที่ 22)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรภาษาไทย)
(จัดการเรียนการสอนที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2565 ...คลิกดูรายละเอียด

 facebook cover MRE

 


MRE EXTENSION PROGRAM
ภาค 2/2564 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1 พ.ย. - 26 ธ.ค. 64 ...คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook AD Extension

 

 

     TOP51   
       
       โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับใหม่ จากเดิม อันดับที่ 54 ในปี 2019  ขยับขึ้นมาเป็น อันดับที่ 51 ในปี 2021 ทางด้าน Real Estate Management จาก EDUNIVERSAL (http://www.eduniversal-ranking.com/) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (MSc, MA, MBA'S) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก 
       โดยสามารถเข้าไปดูอันดับได้ที่เว็บไซต์ Best Masters.com (http://www.best-masters.com/ranking-master-real-estate-management-construction/master-of-real-estate-business-thai-thammasat-university.html
ทั้งนี้นับได้ว่าหลักสูตร MRE ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยที่สอนทางด้าน Real Estate Business


 

 Why-MRE

 Slide1

Slide1-1

Slide1-2

 

 

                 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนามาจากโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสามสถาบัน ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมที่ดิน และ University of South Australia (U-SA)

             โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาและบริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 2 โครงการ ที่กำกับดูแล

  • ระดับ ปริญญาตรี (BRE)
  • ระดับ ปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

 


 

Knowledge center

แหล่งองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรการเรียนรู้...
 

 

     RE Alumni
สายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ เชื่อมโยงให้เกิดอำนาจที่แข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อพร้อมสำหรับฟันฝ่าอุปสรรคในอนาคต...

 

 
logo-line
ช่องทางการติตด่อทางไลน์
เพิ่มเราเป็นเพื่อน คลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/DuHe7EQ

L หรือ scan qr code เพิ่มเพื่อน