Real Estate Business Program

Real Estate Business Program

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
คลิกดูรายละเอียดเพื่มเติม

 

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 
คลิกดูรายละเอียดเพื่มเติม

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการจัดอันดับใหม่ จากเดิม อันดับที่ 54 ในปี 2019
ขยับขึ้นมาเป็น อันดับที่ 51 ในปี 2021
ทางด้าน Real Estate Management จาก EDUNIVERSAL (http://www.eduniversal-ranking.com/) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (MSc, MA, MBA'S) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
โดยสามารถเข้าไปดูอันดับได้ที่เว็บไซต์ Best Masters.com (http://www.best-masters.com/.../master-of-real-estate...)
ทั้งนี้นับได้ว่าหลักสูตร MRE ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยที่สอนทางด้าน Real Estate Business

BestMasters

 

 

logo-line Line RE Thammasat : https://lin.ee/DuHe7EQ

YouTube Logo 2017.svg

ช่อง youtube