News

News

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

Written by Super User | 28 July 2015

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

 

jitdaporn pattana

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากกรมธนารักษ์แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by Super User | 28 May 2015

คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น มธ.

1581 1

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>>รายละเอียด<<

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2557 “นวัตกรรมการตลาด กับ ศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ย ปี57”

Written by Super User | 27 February 2014

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2557 ในหัวข้อ 
"นวัตกรรมการตลาด กับ ศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ย ปี57"

resam

คอร์สระยะสั้น"Real Estate Finance (Bird Eye View): การวิเคราะห์การเงินองค์รวมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

Written by Super User | 07 May 2015

บริษัท อาร์.อี. แอนด์ ไลฟ์ ครีเอชั่น จำกัด เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายคอร์สระยะสั้น

"Real Estate Finance (Bird Eye View): การวิเคราะห์การเงินองค์รวมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

RELC1111

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้
- เบอร์โทรศัพท์ 099-283-2706
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/relcofficial?fref=ts

*เปิดรับจำนวนจำกัดเท่านั้น*

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Professor in Financial Management

Written by Super User | 08 August 2013

 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Professor in Financial Management

mid-71-4877

อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "BEST PROFESSOR IN FINANCIAL MANAGEMENT" (รางวัลอาจารย์ด้านบริหารการเงินยอดเยี่ยม) จากงาน Asia's Best Business School Awards ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4 ณ โรงแรม Pan Pacific ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน CMO Asia จะทำการคัดเลือก คณะ สถาบัน คณาจารย์ และผู้บริหาร จากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจกว่า 24 ประเทศในเอเชีย ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพ อาทิ ด้านบริหารการตลาด ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารการเงิน และด้านการจัดการ เป็นต้น เพื่อเขารับรางวัลในงานดังกล่าว 

สำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ทางสถาบัน CMO Asia ดำเนินการโดยให้คณะทำงานที่เป็นตัวแทนของ CMO ในแต่ละประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยธุรกิจ) ทำการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ที่สมควรได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยสถาบัน CMO Asia ดำเนินการตรวจสอบและรวมรวมข้อมูลโดยบริษัทวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและทำงานในองค์การชั้นนำ  ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลผลงานจากแหล่งข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ เช่น ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อทำการกลั่นกรองก่อนเสนอชื่อให้กรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำจากทั่วเอเชีย เป็นผู้พิจารณาและตัดสินให้รางวัล