News

News

RB211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS พานักศึกษาดูงานที่โครงการสำเพ็ง 2 -19-04-59

Written by Super User | 02 May 2016

ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์ประจำวิชา RB211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS พานักศึกษาดูงานที่โครงการสัำเพ็ง 2 บริเวณถนนกัลปพฤกษ์-สาทร ตัดถนนกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

sumpeng2

site visit RB341-30-3-2016-I'm Park & Suanluang Square

Written by Super User | 02 May 2016

นักศึกษาที่ลงเรียนวิชา RB341 เยี่ยมชมโครงการฯ I'm Park และโครงการ Suanluang Square เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

13124856 1200426919969872 1704630556245262091 n

<<ภาพบรรยากาศ>>

ปฐมนิเทศ นศ. MRE #16 ปีการศึกษา 2559

Written by Super User | 29 February 2016

ปฐมนิเทศ นศ. MRE #16 ปีการศึกษา 2559

orientation1orientation2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #16) ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาคเช้า
แนะนำการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการฯ

ภาคบ่าย
ผู้แทนจาก The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) โดย คุณสุธี สุเมธานนทศักดิ์, รศ. ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ และคุณนวพร วงศ์อุไรได้มาให้รายละเอียดถึงสิทธิประโยชน์จากการที่หลักสูตร MRE ได้รับการรับรองหลักสูตร

ผู้แทนชมรมนักศึกษาเก่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้แทนรุ่นพี่ (MRE15) ได้มาพูดถึงกิจกรรมต่างๆ และร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษา MRE16

<<ภาพบรรยากาศ>>

กิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปีการศึกษา 2558

Written by Super User | 21 March 2016

กิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย นักศึกษาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 18-20 มีนาคม 2559
โรงแรม Prima Villa พัทยา จังหวัดชลบุรี

10262217 1171542209525010 3103333303791509302 n

 

<<ภาพบรรยากาศ>>

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2558
ผู้อำนวยการโครงการ กล่าวเปิดและแนะนำคณะกรรมการโครงการฯ
ฟังบรรยายเรื่อง "ทิศทางการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรี"
โดย คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรี

ช่วงค่ำ เป็นกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แสนสนุก สุดมันส์ หรรษาพาเพลินโดยรุ่นพี่ปี 4

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559
สัมมนากลุ่มย่อย แบ่งตามชั้นปี

ปี 4 – เรื่อง อนาคต ความฝันและเป้าหมายในชีวิต สายงานและการเรียนต่อ
นำทีมโดย ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์, รศ. ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม, อ.กรุง อังคนาพร

ปี 3 - การฝึกงาน และการวางแผนชีวิตพิชิตโค้งสุดท้าย
นำทีมโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์, รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ, รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

ปี 2 - การค้นหาสายที่ตนถนัด ทั้งทางด้าน Residential, Commercial หรือ Development, Valuation or Management
นำทีมโดย รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์, รศ.พัชรา พัชราวนิช, ผศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช, รศ. ดร.อัจฉราวรรณ งามญาณ

ร่วมสัมนาไปกับพี่น้อง BRE ภายใต้หัวข้อ
"ความฝัน ความหวังและความจริงในชีวิตไม่อิงนิยายของเหล่านักอสังหาฯ"
1. นางสาวญาดานุช ตั้นซ้าย Colliers International Thailand
2. นางสาวอรทัย ธิยอด Colliers International Thailand
3. นายคณัสนันท์ ธีรธรรมเสถียร TEE International Limited
4. นายปัณณวิชช์ พรสุขอนันต์ CB Richard Ellis (Thailand) Co. Ltd
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช


เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยาย โครงการ ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา

กิจกรรมสำรวจเมือง night life@Pattaya Walking Street


วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

ฟังบรรยาย เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษา RBTU ธรรมศาสตร์
โดย ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการให้โอวาทและกล่าวปิดงาน

ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 14

Written by Super User | 29 February 2016

ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 14
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 18:00-21:00 น. ห้อง 214

compreMRE14

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ พร้อมข้อซักถาม
โดยคณาจารย์ ประกอบด้วย
1. รศ. เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
2. รศ. ดร.อัจฉราวรรณ งามญาณ
3. รศ. ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
4. ผศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญศิษย์เก่ามาบอกเล่าประสบการณ์ในการสอบ ประกอบด้วย
1. คุณก่อพงศ์ ไทยน้อย MRE10
2. คุณกิตติคุณ ทัตตากร MRE13
3. คุณชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ MRE13
4. คุณนวลนภา นิ่มละออ MRE13
5. คุณมัชฌิณี ศรีวัฒนา MRE13
6. คุณวสุ เลาจริยกุล MRE13
7. คุณศิริรัตน์ เจียวศิริกุล MRE13

<<ภาพบรรยากาศ>>