News

News

วิชา RB726 MRE15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง 20-23 ต.ค. 2559

Written by Super User | 10 November 2016

วิชา RB726 Seminar in Real Estate Management
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง
"Widen Your Horizon; TOD and Beyond"
ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2559

วันที่ 20 ตุลาคม 2559
image001
ฟังบรรยายเรื่อง "Transit Oriented Development (TOD) : Development of Tung Chung Station" โดย Mr. Colin Wade (Chief Civil and Structural Engineer) and Mr. Karma Barfungpa (Director, Infrastructure Architectural Team Leader) และ เยี่ยมชม TOD : Tung Chung Station

 


วันที่ 21 ตุลาคม 2559
image025
ฟังบรรยายเรื่อง "Adaptive Reuse in Hong Kong and How to Sustain." โดย Ms. Achareeya Parkmaruk (Landscape / Urban Designer)

 


วันที่ 22 ตุลาคม 2559

image039
ฟังบรรยายเรื่อง "Hong Kong Hotel Market Trend" โดย Mr. Peter Hildebrand – General Manager W Hong Kong Hote


image055
ฟังบรรยายเรื่อง "Adaptive Reuse Projects Development" โดย Mr. Roger Tang – URA Hong Kong


image071
ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโครงการ 1881 Heritage

<<ภาพบรรยากาศ>>

City Tour RB Club

Written by Super User | 31 October 2016

S 5130334051830S 5130333511001

ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช อาจารย์กรุง อังคนาพร และชมรม RB CLUB จัดกิจกรรม City Tour ให้แก่สมาชิก ไปเยี่ยมชมโครงการทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
09.00 -12.00 น. ไปเยี่ยมชมโครงการ หลังสวนวิลเลจ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริวทรัพย์ขนาดเมกะโปรเจกต์ ระดับพรีเมี่ยมย่านหลังสวน โดยมีคุณอภิชัย สิริดำรงพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทสยามสินธร จำกัดให้การตอนรับและให้เกียรติบรรยายภาพรวมโครงการ

และในช่วงบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชม Jade Height โฮมออฟฟิศระดับพรีเมี่ยม บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด โดยมีคุณภาคย์ธนา ปรีดาวิภาต ผู้บริหารและเป็นศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศ

site visit RB411-22-9-2016-think space b2s at central festival eastville

Written by Super User | 23 September 2016

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RB411 Real Estate Marketing and Brokerage Management  เยี่ยมชมโครงการ  Think Space B2S at Central Festival Eastville เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2559 S  8617993

Open House MRE17

Written by Super User | 31 October 2016

IMG 2420

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 17 เพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -17.00 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 9 โรงแรม Novotel เพลินจิต

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาช่วยตอบคำถามและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้สนใจที่มาเข้าฟัง

ภาพบรรยากาศ

 

13.15 - 13.30 น. ประธานเปิดงาน

โดย รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ

 

13.30 - 14.30 น. แนะนำหลักสูตรโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

อาจารย์ประจำโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ฯ อดีตรองผู้อำนวยการโครงการฯ ฝ่ายวิชาการ

 

14.45 - 15.45 น.การเรียน การงาน โอกาสและความก้าวหน้าในชีวิต”

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนไปสู่การงานของรุ่นพี่รุ่นใหญ่

- คุณวีระชัย หาญจริยากุล MRE10

- คุณเอี้ยนหยง อวี MRE11

- คุณปิยพงษ์ จารุสุวรรณภูมิ MRE11

- คุณปิตินันท์ ควะชาติ MRE12

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

 

15.45 - 16.45 น.ชีวิต นักศึกษา MRE รุ่นปัจจุบัน”

การเสวนาเกี่ยวกับชีวิตในวัยเรียน การปรับตัวและการเตรียมตัว ตลอดจนการทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของ RETU และลูกแม่โดม

- คุณอธิวัฒน์ เกษมสุข MRE15

- คุณพรเทพ โรจนการสกุล MRE15

- คุณรัฐภูมิ วงค์ประดู่ MRE16 –

- คุณเปรมาภรณ์ ปรีชานนท์ MRE16

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

 

17.00 น. ปิดการสัมมนา

นักศึกษาโครงการ MRE #14 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศสเปน วันที่ 11 – 18 กันยายน 2559 (2)

Written by Super User | 21 September 2016

นักศึกษาโครงการ MRE #14 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศสเปน

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #14) ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เมือง บิลเบา และ เมือง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ เป็นผู้ดูแลการไปศึกษาดูงานครั้งนี้

สถานที่เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ประกอบด้วย

GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO

Guggenhiem

เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์งานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนร์บีออน (Nervion) อาคารได้รับการออกแบบโดยแฟรงก์ เกห์รี สถาปนิกรางวัลพริตซ์เกอร์ สัญชาติแคนาดา-อเมริกา เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1997 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 กษัตริย์สเปน ทรงให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคาร พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์เป็นหนึ่งในหลายพิพิธภัณฑ์ที่เป็นของมูลนิธิโซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ (Solomon R. Guggenheim Foundation) ซึ่งยังรวมถึงพิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ นครนิวยอร์ก ที่ออกแบบโดยแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ ด้วย
อาคารแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดแสดงงานศิลปะต่าง ๆ จากทั้งศิลปินชาวสเปนและทั่วโลก พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ บิลบาโอ ยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสเปน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลแคว้นบาสก์เสนอมูลนิธิโซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ ให้มาสร้างพิพิธภัณฑ์บริเวณท่าเรือเก่าริมฝั่งแม่น้ำในเมืองบิลบาโอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งสร้างรายที่สำคัญได้ให้กับเมือง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานที่รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยได้รับการสรรเสริญว่า "เป็นช่วงเวลาสำคัญทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม" เนื่องจากอาคารเป็นตัวแทนของ "หนึ่งในช่วงเวลาที่หาได้ยากยิ่งเมื่อทั้งคำวิจารณ์ หลักวิชาการ และความเป็นสาธารณะทั่วไปได้มารวมอยู่ในที่แห่งเดียว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับคำยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญมากที่สุดนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา

MUNICIPAL HOUSING BARCELONA

Municipal

เยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยในเมืองบาร์เซโลน่า
Patronat Minicipal de l'Habitatge เป็นองค์กรของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี บรรยายโดย MS. Imma Santos Castilla หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร
http://www.pmhb.org/comunicacio.asp


<<ภาพบรรยากาศ>>