News

News

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการคลังสินค้า WHA บางนา กม. 18 วันที่ 21 พ.ย. 61

Written by Super User | 21 November 2018

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการคลังสินค้า WHA บางนา กม. 18 วันที่ 21 พ.ย. 61


S  10715230

นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย คลังสินค้า WHA บางนา กม. 18 วันที่ 21 พ.ย. 61โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ
1. คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. Mr. Kritsada Kaosumphan
General Manager - Business Development, HITACHI TRANSPORT SYSTEM VANTEC (THAILAND), LTD.

ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย

<<ภาพบรรยากาศ>>

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส วันที่ 1 พ.ย. 61

Written by Super User | 02 November 2018

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส วันที่ 1 พ.ย. 61

suntiburi


นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย โครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส วันที่ 1 พ.ย. 61 โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย

<<ภาพบรรยากาศ>>

 

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ คฤหาสน์หรู ลดาวัลย์ พระราม 2 วันที่ 6 ต.ค. 61

Written by Super User | 08 October 2018

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ คฤหาสน์หรู ลดาวัลย์ พระราม 2 วันที่ 6 ต.ค. 61

120630
นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย โครงการ คฤหาสน์หรู ลดาวัลย์ พระราม 2 วันที่ 6 ต.ค. 61 โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขอขอบคุณ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ คุณพรชัย ทัพวงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย

<<ภาพบรรยากาศ>>

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ Park Origin Thonglor วันที่ 27 ต.ค. 61

Written by Super User | 29 October 2018

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ Park Origin Thonglor วันที่ 27 ต.ค. 61

S  104202242

นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย โครงการ Park Origin Thonglor วันที่ 27 ต.ค. 61 โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณเกษมิน นาคะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย


<<ภาพบรรยากาศ>>

MRE #17 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง RE TALK 2018: "The Next Rising Star ทำอย่างไรเพื่อเป็นดาวรุ่งอสังหาฯดวงต่อไป"

Written by Super User | 14 September 2018

MRE #17 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง RE TALK 2018: "The Next Rising Star ทำอย่างไรเพื่อเป็นดาวรุ่งอสังหาฯดวงต่อไป"

pic-retalk2018

 

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ชมรมนักศึกษาเก่าด้านอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 17 (MRE#17)
จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง
RE TALK 2018: "The Next Rising Star ทำอย่างไรเพื่อเป็นดาวรุ่งอสังหาฯดวงต่อไป"
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้
ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณจรีพร จารุกรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณอรรถพร คบคงสันติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทร็อพ จำกัด

คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

คุณธนากร ธนวริทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท ออฟฟิศ จำกัด

รับชมบันทึกการเสวนาได้ที่  

qrcode FBlive-retalk2018