โครงการ RE จัดกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม

โครงการ RE จัดกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม

Tuesday, 02 July 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม

IMG 0024 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่อง "การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรม Royal City  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ   คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  คุณแคล้ว  ทองสม  ประธานที่ปรึกษาบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแมสแอพไพรซอล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพบรรยากาศ