นักศึกษา MRE ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

นักศึกษา MRE ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

Monday, 27 May 2013 Written by Super User

นักศึกษา MRE ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

 
Korapatนางสาวกรภัทร์ ศิริพรรณาภิรัตน์
กับผลงานวิชาการเรื่อง

"The Effect of Health and Wellness Resort Attributes on Customer Satisfaction and Post-Purchase Behavioral Intentions"

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 4, No. 12 April 2013

 >>ดาวน์โหลดบทความ<<

 

 

Vipawanนางสาววิภาวรรณ วงษ์ทองเหลือ
กับผลงานวิชาการเรื่อง

"The Impact of Service Cape on Emotional Response and Satisfaction of Lifestyle Center's Customers" 

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of International Academic Research for Multidisciplinary, Vol. 1, Issue 4, May 2013

>>ดาวน์โหลดบทความ<<