โครงการ MRE จัดกิจกรรม Get Together MRE#13

โครงการ MRE จัดกิจกรรม Get Together MRE#13

Tuesday, 21 May 2013 Written by Super User

โครงการ MRE จัดกิจกรรม Get Together MRE#13 

IMG 0194 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) จัดกิจกรรม Get Together MRE#13 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

โดยโครงการฯ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย 
- แนวคิดโครงการ Ocean Marina Yacht Club โดยมีอาจารย์ไพสิฐ  แก่นจันทน์ เป็นวิทยากร
- รับฟังการบรรยายเรื่อง " การลงทุนในโรงแรมขนาดเล็ก" โดยคุณสิริน  ธนศรีวนิชชัย
- รับฟังการบรรยายเรื่อง " การลงทุนใน Serviced Apartment" โดยคุณยงเกียรติ  ศิรวัจนางกูร
- รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมโครงการ "บ้านปลายหาด" บริษัท แสนสิริ  จำกัด (มหาชน)
- รับฟังการบรรยายเรื่อง "แผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา" โดยอาจารย์ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ

นอกจากนี้ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยรุ่นพี่ MRE #12  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง MRE #12 และ MRE #13

ภาพบรรยากาศ