โครงการ RE จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRE #13 ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการ RE จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRE #13 ประจำปีการศึกษา 2556

Saturday, 18 May 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRE #13 ประจำปีการศึกษา 2556 

1898 1

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #13) ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแนะนำการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการฯ และตัวแทนรุ่นพี่และชมรมนักศึกษาเก่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับต้อนรับนักศึกษาใหม่

ภาพบรรยากาศ