โครงการ RE จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรและผู้มีอุปการะคุณ ประจำปี 2556

โครงการ RE จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรและผู้มีอุปการะคุณ ประจำปี 2556

Saturday, 18 May 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรและผู้มีอุปการะคุณ ประจำปี 2556

1897 1
 

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรและผู้มีอุปการะคุณ เพื่อพบปะสังสรรค์ และตอบแทนที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ