หลักสูตร BRE และ MRE ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก RICS เป็นรอบที่ 3

หลักสูตร BRE และ MRE ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก RICS เป็นรอบที่ 3

Wednesday, 03 April 2013 Written by Super User

หลักสูตร BRE และ MRE ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก RICS เป็นรอบที่ 3
โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่ ปี 2013-2017

Bachelor of Real Estate Business 2013-2017Master of Real Estate Business 2013-2017