ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค: รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค: รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

Monday, 30 November -0001 Written by Super User

ticon-park

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13/1 ห้อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โดยสินค้าของบริษัทคือพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าในรูปแบบของโลจิสติคส์พาร์ค ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วในพื้นที่
แหลมฉบัง และ อีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดชลบุรี, บางปะกง และ นิคมอมตะนคร จังหวัดฉะเชิงเทรา, วังน้อย และนิคมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายงานและต้องการรับพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด