โครงการ RE จัดมัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE #12

โครงการ RE จัดมัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE #12

Monday, 04 March 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดมัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE #12

1870 2

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรม มัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือกให้กับนักศึกษา MRE #12 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดของวิชาเลือกแต่ละวิชา และจะได้นำไปวางแผนการเรียนต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้อง 208 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพบรรยากาศ