Job Application: SCG

Job Application: SCG

Wednesday, 29 August 2012 Written by Super User

เครือซิเมนต์ไทย (SCG) รับสมัครนิสิตที่สำเร็จการศึกษาสาขา RE ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด กำหนดสัมภาษณ์งานวันที่ 13 ก.ย. 2555 ที่ SCG สนง.ใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม