บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ("ARM") เปิดรับตำแหน่งงาน Business Development Executive

บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ("ARM") เปิดรับตำแหน่งงาน Business Development Executive

Friday, 26 April 2024 Written by Super User

ally REIT

บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ("ARM")

เปิดรับตำแหน่งงาน Business Development Executive

กองทรัสต์อัลไล/กองทรัสต์ ALLY เป็นกองทรัสต์อิสระ เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หลากประเภทในประเทศไทย การลงทุนหลัก คือ ศูนย์การค้าใกล้บ้านที่มีคุณภาพสูง รวมถึง ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และคลังกระจายสินค้า ทั่วประเทศไทย

ปัจจุบัน กองทรัสต์ ALLY ลงทุนใน 13 โครงการ โดยมีบริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์และมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแต่ละโครงการอย่างสม่ำเสมอ บริษัท ฯ จึงมีความประสงค์ รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Business Development Executive เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม