บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่ง Business Development Manager และ ตำแหน่ง Asset Management Manager

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่ง Business Development Manager และ ตำแหน่ง Asset Management Manager

Wednesday, 31 May 2023 Written by Super User

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ปัจจุบันบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ซึ่ง Listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

มีความประสงค์จะเปิดรับพนักงานใน 2 ตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
1) ตำแหน่ง Business Development Manager และ
2) ตำแหน่ง Asset Management Manager

คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งงาน

 

Outlook-sig