บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

Monday, 10 August 2020 Written by Super User

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

TheUrban

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท เออเบิ้น แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง Marketing Manager 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง Marketing Executive 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง Marketing Online Specialist 1 ตำแหน่ง

คลิกดู รายละเอียดเพิ่มเติม