ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง Market intelligence บริษัท ชีวาทัย จำกัด(มหาชน)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง Market intelligence บริษัท ชีวาทัย จำกัด(มหาชน)

Friday, 18 October 2019 Written by Super User

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง Market intelligence บริษัท ชีวาทัย จำกัด(มหาชน)

chewathai


ด้วยบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนเข้าทำงานผ่านทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง : Market intelligence
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
- รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนวิจัยทางการตลาด
- วิเคราะห์คู่แข่ง รวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของบริษัท
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอกับผู้บริหาร
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ พาณิชยกรรมศาสตร์และการบัญชี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ Microsoft Office , Autocad , Revit , Sketch up , Google earth , Microsoft power point ได้ดี
3. ประสบการณ์ ด้านการวิจัยตลาด อสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2-3 ปี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
- ประกันสังคม
- โบนัส
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
- ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
วิธีการสมัคร
ส่ง Resume / CV มาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.