บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอสังหาริมทรัพย์

Wednesday, 25 September 2019 Written by Super User

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอสังหาริมทรัพย์

asset-world


บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่ง :
1. Product Conceptual Design 2 อัตรา
2. Interior 2 อัตรา

QUALIFICATION :
1. Bachelor degree in Architect, Interior Design, related field
2. Experienced 3 – 7 years in Concept Design/Interior Design
3. Experienced in High Rise, Low Rise, Hotel, Commercial be advantage

Job Description :
1. Develop product concept strategy to support future business direction
2. Provide Preliminary Design for Feasibility purpose (for certain projects)
3. Review, support, and advise design guidelines to PD/BU to achieve management's requirements
4. Undertake design project from concept to completion
5. Define project requirements and schedule from the "brief"
6. Interpret and translate customer needs into rough plans
7. Research and decide on materials and products sourcing
8. Research and follow industry changes, evolutions and best practices

Contact :
If interest to apply this job, please kindly sent your portfolio and CV to
Khun Supavida Krutthaphan / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 062-6057254