บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Tuesday, 24 September 2019 Written by Super User

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

lalin


บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ฯ อสังหาริมทรัพย์ พัฒนาบ้านจัดสรรที่มีความแข็งแกร่ง และ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑลนั้น ปัจจุบันทางบริษัท ฯ ได้มีนโยบายการสนับสนุน และ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานที่สำเร็จการศึกษาจาก โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมงานกับบริษัท ฯ โดยเปิดรับตำแหน่งต่อไปนี้

Department Manager CRM

Corporate Marketing

Senior Mkt.

Business Development

Department Manager Marketing

Section Manager Marketing

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน และ มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive
จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม