ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Sustainable Shopping Mall and Management รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ค. 62

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Sustainable Shopping Mall and Management รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ค. 62

Tuesday, 25 June 2019 Written by Super User

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Sustainable Shopping Mall and Management รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ค. 62


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในการจัดอบรมโครงการ Sustainable Shopping Mall and Management หรือ TUS-SSM 19 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าด้วยระบบขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน"

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เพื่อนับชั่วโมงขึ้นทะเบียนวิชาชีพการบริหารและจัดการทรัพยากรอาคาร

ท่านใดสนใจ หรือติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ใน E-Poster

Final Sustainable Shopping Mall MGT 2019