บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ

Friday, 05 April 2019 Written by Super User

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

asset world

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่ง :

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development Executive) 1 อัตรา
2.
ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. ประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2-7 ปี ขึ้นไป
2.
มีประสบการณ์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 1-2 ปี ขึ้นไป
3.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน, อสังหาริมทรัพย์หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถใช้งาน Functions MS Excel ได้เป็นอย่างดี เช่น Vlookup, Pivot, Macro เป็นต้น

 Job Description :
1. ร่วมกำหนดแนวคิดและกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการ
2.
ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและผลตอบแทนการลงทุน พร้อมควบคุมงบประมาณ
3.
นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการต่อผู้บริหาร
4.
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดในการลงทุน
5.
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร


Contact :
คุณสุภาวิดา ครุฑธาพันธ์ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 062-6057254