บริษัท sena development pcl เปิดรับสมัคร Senior Project Development Architect

บริษัท sena development pcl เปิดรับสมัคร Senior Project Development Architect

Thursday, 21 February 2019 Written by Super User

บริษัท sena development pcl / ฝ่ายพัฒนาโครงการ
1. แผนกพัฒนาโครงการคอนโดเตี้ย และแบบสถาปัตยกรรมแนวราบ (บ้านจัดสรร) 1 ตำแหน่ง
2. แผนกพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสูง 1 ตำแหน่ง

sena


▪️เปิดรับสมัคร Senior Project Development Architect

▪️คุณสมบัติ
1. ประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5-6 ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 1-2 ปี ขึ้นไป
3. จบสถาปัตย์ ปริญญาตรี และปริญญาโท เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม หรืออสังหาริมทรัพย์

▪️Scope งาน
1. ดูแลการพัฒนาโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งในเชิงกายภาพ การตลาด และการเงิน
2. ออกแบบ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ตรวจงานตาม site โครงการที่แผนกรับผิดชอบพัฒนาโครงการเพื่อให้ตรงกับ concept ที่วางไว้
4. ตรวจสอบ และติดตามงาน ของสมาชิกฝ่าย ให้ตรงตามเวลา และได้คุณภาพ
5. เข้าประชุมเพื่อให้ความเห็นการพัฒนาโครงการ
6. ประสานงานทั้งบุคคลภายใน และภายนอก ในการพัฒนาโครงการ

ส่ง resume ได้ที่ : P'เทพ (MRE15) (ผจก.อาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ) / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.