วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส วันที่ 1 พ.ย. 61

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส วันที่ 1 พ.ย. 61

Friday, 02 November 2018 Written by Super User

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส วันที่ 1 พ.ย. 61

suntiburi


นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย โครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส วันที่ 1 พ.ย. 61 โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย

<<ภาพบรรยากาศ>>