วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ คฤหาสน์หรู ลดาวัลย์ พระราม 2 วันที่ 6 ต.ค. 61

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ คฤหาสน์หรู ลดาวัลย์ พระราม 2 วันที่ 6 ต.ค. 61

Monday, 08 October 2018 Written by Super User

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ คฤหาสน์หรู ลดาวัลย์ พระราม 2 วันที่ 6 ต.ค. 61

120630
นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย โครงการ คฤหาสน์หรู ลดาวัลย์ พระราม 2 วันที่ 6 ต.ค. 61 โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขอขอบคุณ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ คุณพรชัย ทัพวงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย

<<ภาพบรรยากาศ>>