โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Peddy, Pi-Ying Lai และคณะนักศึกษา Department of Real Estate Management, National Pingtung University

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Peddy, Pi-Ying Lai และคณะนักศึกษา Department of Real Estate Management, National Pingtung University

Monday, 03 September 2018 Written by Super User

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Peddy, Pi-Ying Lai และคณะนักศึกษา Department of Real Estate Management, National Pingtung University เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

NPTU

 

<<ภาพบรรยากาศ>>