นักศึกษาวิชา RB777 ศึกษาดูงาน T77 Community Mall

นักศึกษาวิชา RB777 ศึกษาดูงาน T77 Community Mall

Monday, 13 November 2017 Written by Super User

นักศึกษาวิชา RB777 ศึกษาดูงาน T77 Community Mall

วิชา RB777 Residential and Commercial Property Development นำนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #16)
ศึกษาดูงาน โครงการ T77 community บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

383834

<<ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม>>