บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

Friday, 20 October 2017 Written by Super User

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ
www.terrabkk.comประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา วางแผน วิจัยให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการวางแผนระบบการตลาดแบบดิจิตอล และให้บริการด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจฝึกงาน เข้ารับฝึกงานในตำแหน่ง Marketing Research จำนวน 2 อัตรา ค่าแรงวันละ 300 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม