แนะนำเว็บไซต์ "www.workventure.com" เว็บไซต์สำหรับจัดหางานออนไลน์

แนะนำเว็บไซต์ "www.workventure.com" เว็บไซต์สำหรับจัดหางานออนไลน์

Monday, 23 January 2017 Written by Super User

แนะนำเว็บไซต์ "www.workventure.com" เว็บไซต์สำหรับจัดหางานออนไลน์

 
เวบไซต์นี้เป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกับบริษัทชั้นนำและสตาร์ทอัพ

โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่า นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ก่อนการสมัครงาน พร้อมทั้งฟังก์ชั่นเทคนิคขั้นสูงที่จับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมจึงทำให้การหางานของคนรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาระดับชาติ

www.workventure.com

 

workventure