ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธ.อาคารสงเคราะห์ รับตำแหน่ง พนักงานสถิติและประมวลผลข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธ.อาคารสงเคราะห์ รับตำแหน่ง พนักงานสถิติและประมวลผลข้อมูล

Saturday, 02 April 2016 Written by Super User

REIC

LogoReicWeb

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดเก็บรวบรวมและให้บริการด้านข้อมูลอสังหารมิทรัพย์ของประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ดังนี้ 

ตำแหน่ง พนักงานสถิติและประมวลผลข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม