บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

Wednesday, 24 February 2016 Written by Super User

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

Logo0660320 landyhome

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อีกทั้งยึดมั่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

เนื่องด้วยธุรกิจมีการขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรับสมัครงาน โดยประสงค์รับสมัครนักศึกษาประจำคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
1.คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สาขา Operation Management
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา


ระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

<< คลิกดู รายละเอียดเพิ่มเติม >>