Get Together MRE15

Get Together MRE15

Tuesday, 16 June 2015 Written by Super User

Get Together MRE15

IMG 6382 1

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) จัดกิจกรรม Get Together MRE#15
ระหว่างวันที่ 12-14มิถุนายน 2558
ณ โรงแรม Hyatt Regency Hua Hin

โครงการฯ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ดังนี้
- โครงการ Bluroc Hua Hin และ โครงการ The Trust Hua Hin
- รับฟังการบรรยายเรื่อง " สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ หัวหิน" โดยคุณสามภพ บุนนาค
- รับฟังการบรรยายเรื่อง "Hotel Management Experiences" โดยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก โรงแรม Hyatt Regency Hua Hin
- รับฟังการบรรยายเรื่อง "Urbanization และการพัฒนาความเป็นเมือง" โดย อ.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
- รับฟังการบรรยายเรื่อง " Long Stay และเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

นอกจากนี้ MRE #14 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง MRE #14 และ MRE #15

>>>ภาพบรรยากาศ<<<