โครงการ RE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ. MRE #15 ปีการศึกษา 2558

โครงการ RE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ. MRE #15 ปีการศึกษา 2558

Monday, 25 May 2015 Written by Super User

โครงการ RE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ. MRE #15 ปีการศึกษา 2558

2208 1 2208 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแนะนำการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการฯ และผู้แทนจาก The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ได้มาให้รายละเอียดถึงสิทธิประโยชน์จากการที่หลักสูตร MRE ได้รับการรับรองหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ ตัวแทนรุ่นพี่และชมรมนักศึกษาเก่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ