ผู้สอนวิชา RB211 และ RB422 นำ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่

ผู้สอนวิชา RB211 และ RB422 นำ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่

Thursday, 07 May 2015 Written by Super User

ผู้สอนวิชา RB211 และ RB422 นำ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่

2203 2

อ.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา RB211 Introduction to Real Estate และ RB422 Real Estate Project Management นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน Palazzo ราชบูรณะ ของบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

ในการดูงานครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ การลงทุนโครงการ การบริหารงานขาย ตลอดไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้างภายในโครงการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจาก คุณกัญรัศมิ์ สดใส ผู้อำนวยการฝ่ายการขายของบริษัท มาบรรยายให้ความรู้ตลอดถึงการพาเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างของโครงการ โดยโครงการ Palazzo ราชบูรณะ เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์ Contemporary Art Nouveau แห่งแรกของเมืองไทย มีจำนวนบ้านเดี่ยวทั้งสิ้น 45 Units แต่ละหลังมีพื้นที่ตั้งแต่ 98-260 ตารางวา มีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ ราคาเริ่มต้นที่ 27 ล้านบาทเป็นต้นไป เป็นบ้านเดี่ยวเน้นลูกค้าระดับบน

ภาพบรรยากาศ