โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

Thursday, 07 May 2015 Written by Super User

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้


2202 1

2202 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยโครงการฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคธุรกิจที่เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และหลักสูตรของโครงการฯ ให้มีความทันสมัย สามารถผลิตมหาบัณฑิตออกมาได้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป

ผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคธุรกิจที่ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย
- คุณอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา กรุ๊ป
- คุณนคร มุธุศรี ประธานอำนวยการบริหาร บริษัทในเครือ BM GROUP
- คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ดร. เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิศวกรรมโยธา
- คุณขวัญชัย วรรณมณีโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- คุณนฤมิต ปรีดาวิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- คุณเขมิกา สดีวงศ์ Acting Head of Property Development & Property Leasing Division, Central Retail Corporation Ltd.
- คุณเอี้ยนหยง อวี Central Retail Corporation Ltd.

ภาพบรรยากาศ