สาขา RB จัดโครงการแนะนำวิชาเอกแก่ นศ. ชั้นปีที่ 1-2

สาขา RB จัดโครงการแนะนำวิชาเอกแก่ นศ. ชั้นปีที่ 1-2

Thursday, 25 September 2014 Written by Super User

สาขา RB จัดโครงการแนะนำวิชาเอกแก่ นศ. ชั้นปีที่ 1-2

2120 1  2120 2

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RB)  จัดโครงการแนะนำวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  ณ ห้อง พบ. 204   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ