โครงการ RE จัดเสวนาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการ RE จัดเสวนาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Monday, 04 August 2014 Written by Super User

โครงการ RE จัดเสวนาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2092 1 2092 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดเสวนาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ โดยได้รับเกียรติจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมในงานเสวนาดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ