Job Application : บจก. เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น รับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา

Job Application : บจก. เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น รับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา

Wednesday, 19 February 2014 Written by Super User

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา

logo house

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ ายประเมินราคา

รูปแบบ : ตรวจรายงานการประเมิน รับรองราคา และร่วมบริหารงานในบริษัทฯ

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคามากกว่า 5 ปี
มีความชำนาญในการตรวจเล่มรายงานและรับรองราคาทรัพย์สินขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 2 ปี
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่งานประจำ และมีความสนใจในร่วมบริหารงานและนโยบายต่างๆของบริษัทฯ
สามารถบริหารจัดการ พัฒนาทีมงานและระบบงานประเมินราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้
มีทักษะในการอธิบาย เจรจาประสานงาน ให้กับลูกค้าและทีมงาน เพื่อสามารถส่งมอบงานได้เสร็จสมบูรณ์
หากเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่เคยมีประวัติการติด Blacklist จากสถาบันการเงิน และ บริษัทฯประเมิน

ผลตอบแทนขึ้น กับประสบการณ์และความสามารถ สนใจติดต่อด้วยตนเอง
Tel : 02 968 2944-6, 087 9812345 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม