โครงการ RE ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่

โครงการ RE ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่

Thursday, 31 October 2013 Written by Super User

โครงการ RE ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่

IMG 2737

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และ สมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายพินิจ หาญพาณิชย์ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน พ.ศ. 2556

>>ภาพบรรยากาศ<