โครงการ RE จัดบรรยายพิเศษ 
เรื่อง 'รฟม.กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน' และ 'ผังเมืองใหม่ 2556 กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์'

โครงการ RE จัดบรรยายพิเศษ 
เรื่อง 'รฟม.กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน' และ 'ผังเมืองใหม่ 2556 กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์'

Thursday, 10 October 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดบรรยายพิเศษ 

เรื่อง 'รฟม.กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน' และ 'ผังเมืองใหม่ 2556 กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์'

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดบรรยายพิเศษ 
เรื่อง "รฟม.กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน" (Transit Oriented Development - TOD) และ "ผังเมืองใหม่ 2556 กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ห้อง 301 ชั้น 3 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยการบรรยายแบ่งเป็นสองช่วง ดังนี้

 
IMG 2347
09.00 - 11.00 น.  รฟม.กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน
โดย ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการกองวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 
IMG 2437
11.00 - 12.30 น.  ผังเมืองใหม่ 2556 กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

>>ภาพบรรยากาศ<