โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ MRE #11 และ GPV #16

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ MRE #11 และ GPV #16

Friday, 06 September 2013 Written by Super User

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ MRE #11 และ GPV #16

1975 1

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้ความรู้และแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตของโครงการฯ (MRE #11 และ  GPV #16) ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2556  เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล เพลินจิต  กรุงเทพฯ  ซึ่งมีรายละเอียดังนี้13.30 น.
What the industry is looking for?  (Part 1)
Residential: 
คุณอิสระ บุญยัง  
กรรมการผู้จัดการ เครือบริษัทบ้านกานดา จำกัด

คุณสุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์
Senior Vice President Product Design & Development
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Valuation: 
คุณไพรัช มณฑาพันธุ์
นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

คุณทรงเดช ดารามาศ
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดำเนินรายการโดย: คุณปุณณ์รัตน์ เบี้ยวไม

16.00 น.
What the industry is looking for?  (Part 2)
Hotel:
คุณนฤทธิ์ เลขะกุล
Project Manager – International Projects
TCC Land Co. Ltd

Shopping Center: 
คุณปิยพงศ์ ไอยะรา
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายพื้นที่
ThinkWork Company Limited

Commercial:
คุณวิชนัน ศุภจรรยา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย: คุณภควัต ธนปุณยไพศาล

18.00 น.
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตของโครงการฯ

>>ภาพบรรยากาศ<