News

News

WHA Real Estate เปิดรับตำแหน่ง Assistant Manager/Manager Real Estate Investment and Development

Written by Super User | 21 January 2019

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางสาขาอสังหาริมทรัพย์

Assistant Manager/Manager Real Estate Investment and Development 1 Position

สนใจคลิกดูรายละเอียด

WHA

มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครงาน Business Development (Real Estate Management)

Written by Super User | 20 October 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครงาน Business Development (Real Estate Management)

Qualification: -
•Thai nationality, Male or Female
•Bachelor or Master's Degree in any field (Business / Property Development majoring is an advantage)
•English Proficiency Test Scores Requirement as follows,
•Minimum MU GRAD Test: 36 or MU-ELT: 56 or TOEIC: 400 or IELTS: 3 or TOEFL IBT: 29 or TOEFL ITP: 390. These results must be less than two years old.
•Good analytical, communication and presentation skills and good command of both spoken and written English.
•At least3 year experiences in real estate business is an advantage

Job Descriptions: -
•Conduct related properties' survey
•Provide feasibility study
•Analyze, evaluate, and make solutions about property investment/management
•Summarize tasks and report to the management
•Coordinate with related parties; such as, faculties in university, state agencies and private companies, others departments
•Search fornewbusiness opportunities
•Perform other tasks as assigned by supervisor

สมัครผ่าน JobsDB ได้ที่ https://m.jobsdb.co.th/en-th/jobad/business-development-300003001762050?r=0.481694113221808&sr=1

ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัฐการ สุจิรัตนวิมล (เก่ง MRE#2) เบอร์โทร. 0819333053 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดรับสมัครตำแหน่ง Business Development Manager และ Marketing Manager

Written by Super User | 13 September 2018

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Business Development Manager และ Marketing Manager

 

คลิกดูรายละเอียด ตำแหน่ง Business Development Manager

คลิกดูรายละเอียด ตำแหน่ง Marketing Manager

สนใจสมัครติดต่อได้ที่ 

contact-ps

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนก / สถาปนิกอาวุโส และสถาปนิกเขียนแบบอาวุโส

Written by Super User | 08 October 2018

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนก / สถาปนิกอาวุโส และสถาปนิกเขียนแบบอาวุโส

sena logo
บริษัท sena development pcl / ฝ่ายพัฒนาโครงการ
1. แผนกพัฒนาโครงการ และแบบสถาปัตยกรรมแนวราบ (บ้านจัดสรร)
2. แผนกพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

▪️เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนก / สถาปนิกอาวุโส และสถาปนิกเขียนแบบอาวุโส (สถาปนิกเขียนแบบเฉพาะแผนกบ้านจัดสรร)

▪️คุณสมบัติ
1. ประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5-6 ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 1-2 ปี ขึ้นไป
3. จบสถาปัตย์ ปริญญาตรี และปริญญาโท เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม หรืออสังหาริมทรัพย์

▪️Scope งาน
1. ดูแลการพัฒนาโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งในเชิงกายภาพ การตลาด และการเงิน
2. ออกแบบ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ตรวจงานตาม site โครงการที่แผนกรับผิดชอบพัฒนาโครงการเพื่อให้ตรงกับ concept ที่วางไว้
4. ตรวจสอบ และติดตามงาน ของสมาชิกฝ่าย ให้ตรงตามเวลา และได้คุณภาพ
5. เข้าประชุมเพื่อให้ความเห็นการพัฒนาโครงการ
6. ประสานงานทั้งบุคคลภายใน และภายนอก ในการพัฒนาโครงการ

ส่ง resume ได้ที่ : P'เทพ (ผจก.อาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ) / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ASSETFIVE เปิดรับสมัคร Business Development Officer

Written by Super User | 03 July 2018

ASSETFIVE เปิดรับสมัคร Business Development Officer

คุณสมบัติ

• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 24 - 32 ปี
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี / โท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ประสบการณ์ทางาน 2 ปี ขึ้นไป
• บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญญาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• ผู้ช่วยผู้บริหารในการประสานงานต่าง ๆ
• ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ความคุ้มค่าทางการเงินเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
• เปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนของแต่ละโครงการเพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ
• สารวจตลาดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ทั้งโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต
• ตรวจสอบสภาพและวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินเป้าหมาย (ข้อกฎหมายเบื้อต้น เอกสารสิทธิที่ดิน และภาระผูกพันของที่ดิน)
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน

• เวลาทางาน : 08.30 – 18.00 น.
• วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์
• สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร SJ Infinite One Business Complex เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• เครื่องแบบพนักงาน
• โบนัสประจาปี ตามผลประกอบการบริษัท
• ท่องเที่ยวประจาปี
• และสวัสดิการอื่น ๆ

ติดต่อ คุณฮก (จตุรงค์ ธนะปุระ)
โทร : 061-629-2550
Line ID : hok.thana
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.