Real Estate Business Program

Real Estate Business Program

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการ MRE Extension Program ภาค 1/2566

 

รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

 

 

สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลัง

กิจกรรม เปิดบ้านอสังหาฯ MRE Virtual OPEN HOUSE
แนะนำหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #23) 

ครั้งที่ 1   จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vDvyANYXx9k

ครั้งที่ 2   จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BIiHQPc70s4

ครั้งที่ 3   จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=24JGtwEdENA

 

 

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการจัดอันดับใหม่ ในปี 2022 เป็นอันดับที่ 52
ทางด้าน Real Estate Management จาก EDUNIVERSAL (http://www.eduniversal-ranking.com/) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (MSc, MA, MBA'S) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
โดยสามารถเข้าไปดูอันดับได้ที่เว็บไซต์ Best Masters.com
ทั้งนี้นับได้ว่าหลักสูตร MRE ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยที่สอนทางด้าน Real Estate Business

2022 TOP85 RealEstate