บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuer - Hospitality)

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuer - Hospitality)

Monday, 05 September 2022 Written by Super User

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนังงานที่มีความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำงานในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuer - Hospitality)
คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งงาน

โดยท่านใดที่สนใจสามารถส่ง Resume ได้ที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KnightFrank