News

News

โครงการ RE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ. MRE #15 ปีการศึกษา 2558

Written by Super User | 25 May 2015

โครงการ RE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ. MRE #15 ปีการศึกษา 2558

2208 1 2208 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแนะนำการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการฯ และผู้แทนจาก The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ได้มาให้รายละเอียดถึงสิทธิประโยชน์จากการที่หลักสูตร MRE ได้รับการรับรองหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ ตัวแทนรุ่นพี่และชมรมนักศึกษาเก่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตร MRE

Written by Super User | 07 May 2015

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตร MRE

2204 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตร MRE เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ โรงแรม Mercure Siam โดยโครงการขอขอบคุณผู้แทนนักศึกษาที่เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย

- คุณปุณณ์รัตน์ เบี้ยวไม MRE #4
- คุณธรรมพร สมสุข MRE #5
- คุณภควัต ธนปุณยไพศาล MRE #8
- คุณวุฒิชัย จิตรจำนงค์ MRE #8
- คุณเอกรัฐ สันทนตานนท์ MRE #8
- คุณก่อพงศ์ ไทยน้อย MRE #10
- คุณจริญญา อินภู่ MRE #12
- คุณปิตินันท์ ควะชาติ MRE #12
- คุณเกรียงไกร บัวจันทร์ MRE #12
- คุณชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ MRE #13

ภาพบรรยากาศ

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

Written by Super User | 07 May 2015

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้


2202 1

2202 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยโครงการฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคธุรกิจที่เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และหลักสูตรของโครงการฯ ให้มีความทันสมัย สามารถผลิตมหาบัณฑิตออกมาได้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป

ผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคธุรกิจที่ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย
- คุณอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา กรุ๊ป
- คุณนคร มุธุศรี ประธานอำนวยการบริหาร บริษัทในเครือ BM GROUP
- คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ดร. เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิศวกรรมโยธา
- คุณขวัญชัย วรรณมณีโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- คุณนฤมิต ปรีดาวิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- คุณเขมิกา สดีวงศ์ Acting Head of Property Development & Property Leasing Division, Central Retail Corporation Ltd.
- คุณเอี้ยนหยง อวี Central Retail Corporation Ltd.

ภาพบรรยากาศ

ผู้สอนวิชา RB211 และ RB422 นำ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่

Written by Super User | 07 May 2015

ผู้สอนวิชา RB211 และ RB422 นำ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่

2203 2

อ.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา RB211 Introduction to Real Estate และ RB422 Real Estate Project Management นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน Palazzo ราชบูรณะ ของบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

ในการดูงานครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ การลงทุนโครงการ การบริหารงานขาย ตลอดไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้างภายในโครงการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจาก คุณกัญรัศมิ์ สดใส ผู้อำนวยการฝ่ายการขายของบริษัท มาบรรยายให้ความรู้ตลอดถึงการพาเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างของโครงการ โดยโครงการ Palazzo ราชบูรณะ เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์ Contemporary Art Nouveau แห่งแรกของเมืองไทย มีจำนวนบ้านเดี่ยวทั้งสิ้น 45 Units แต่ละหลังมีพื้นที่ตั้งแต่ 98-260 ตารางวา มีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ ราคาเริ่มต้นที่ 27 ล้านบาทเป็นต้นไป เป็นบ้านเดี่ยวเน้นลูกค้าระดับบน

ภาพบรรยากาศ

มัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE14

Written by Super User | 24 February 2015

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE14

11002599 969349783077588 6019038948336537333 n


วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 16:30 - 18:30 น.
ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<<ภาพบรรยากาศ>>