News

News

กิจกรรม RB Club - One Day Tour #1

Written by Super User | 14 September 2015

กิจกรรม RB Club - One Day Tour #1

ศึกษาดูงานธุรกิจรีสอร์ท เดอะซินเนอรี่ วิน เทจ ฟาร์ม และ พิพิธภัณฑ์เซรามิค เถ้าฮ่งไถ่ จังหวัดราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558

RB-CLUB 1

>>ภาพบรรยากาศ<<

งานเสวนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของนักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14

Written by Super User | 14 September 2015

งานเสวนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของนักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

real-talk2015

หัวข้องานเสวนา
"RealTalk: The New Era of Digital Marketing and Innovation Development"
(Real Estate Associate Learning Talk: The New Era of Digital Marketing and Innovation Development)
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 13.00–17.00 น.
สถานที่: ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


จากปัจจุบันสื่อดิจิตอลได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้กันอย่างมากมาย การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค อีกทั้งอิทธิพลของสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการเข้าใจวิธีการและปรับตัวให้ทันในยุคที่อินเตอร์เนทเข้าถึงผู้บริโภค จะทำให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างดี นอกจากนั้นแล้วนวัตกรรมในการพัฒนาโครงการในปัจจุบันมีความรุดหน้าไปอย่างมาก ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อที่จะลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แต่ยังรวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อความมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการใช้งาน ซึ่งนักพัฒนาโครงการที่ดีควรติดตามและศึกษานวัตกรรมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะพัฒนาโครงการที่แข่งขันในตลาดที่มีการแข็งขันกันอย่างมากได้
โดยรูปแบบของงานใช้รูปแบบแนวคิดอย่าง TedTalk ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลาในการนำเสนอท่านละ 15-20 นาที โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดมานำเสนอการนำรูปแบบการตลาดดิจิตอลในยุคที่เทคโนโลยีมีการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ

วิทยากร
1.) คุณสุธาทร สุทธิสนธิ์
(Marketing Executive 2 สายงานคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน))

2.) คุณพงศ์ภากรณ์ ธรรมศุภพงษ์
(Senior Marketing Manager บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน))

3.) คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
(Co-founder & CTO (Chief Technology Officer) บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Pantip.com))

4.) คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วรชาติ
Managing Director บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จำกัด
(Contour Retail Co.,Ltd. under Contour Group of Companies))

ผู้ดำเนินรายการ
รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล

>>ภาพบรรยายกาศ<<

>>รับชมวีดีโองานเสวนา Real Talk ย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/lCGRQ2L8kHI<<

Get Together MRE15

Written by Super User | 16 June 2015

Get Together MRE15

IMG 6382 1

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) จัดกิจกรรม Get Together MRE#15
ระหว่างวันที่ 12-14มิถุนายน 2558
ณ โรงแรม Hyatt Regency Hua Hin

โครงการฯ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ดังนี้
- โครงการ Bluroc Hua Hin และ โครงการ The Trust Hua Hin
- รับฟังการบรรยายเรื่อง " สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ หัวหิน" โดยคุณสามภพ บุนนาค
- รับฟังการบรรยายเรื่อง "Hotel Management Experiences" โดยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก โรงแรม Hyatt Regency Hua Hin
- รับฟังการบรรยายเรื่อง "Urbanization และการพัฒนาความเป็นเมือง" โดย อ.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
- รับฟังการบรรยายเรื่อง " Long Stay และเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

นอกจากนี้ MRE #14 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง MRE #14 และ MRE #15

>>>ภาพบรรยากาศ<<<

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณวิทยากร 24 ก.ค. 58

Written by Super User | 05 August 2015

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณวิทยากร
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 – 22.00 น.
ณ โรงแรม ปริ๊น พาเลซ โบ๊เบ๊

10888706 10153099219581551 6642398391148355056 n


โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 13 (MRE#13) และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรุ่นที่ 18 (GPV#18) รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรีสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (BRE) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และแสดงความยินดีกับ ผศ. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเพื่อขอบคุณวิทยากรและผู้มีอุปการะคุณของโครงการฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ มาโดยตลอด รวมทั้งนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันที่ได้ช่วยงานโครงการฯ ด้วยดีตลอดมา

>>>ภาพบรรยากาศ<<<

โครงการ RE จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ปี 2558

Written by Super User | 25 May 2015

โครงการ RE จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ปี 2558

2209 1 2209 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 ณ. โรงแรม Centara Phratamnak Pattaya จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ