โครงการ RE จัดสัมมนาหลักสูตรนอกสถานที่

โครงการ RE จัดสัมมนาหลักสูตรนอกสถานที่

Tuesday, 02 July 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดสัมมนาหลักสูตรนอกสถานที่

IMG 0084 Small

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดสัมมนาหลักสูตรนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับเกียรติจากคุณไพรัช  มณฑาพันธุ์  คุณจรง  เจียมอนุกูลกิจ  คุณกรุง  อังคนาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประเมินหลักสูตรภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ภาพบรรยากาศ