Curtis Fords รับสมัคร RE ConSultant และ RE Sale Manager

Curtis Fords รับสมัคร RE ConSultant และ RE Sale Manager

Thursday, 20 June 2013 Written by Super User

Curtis Fords รับสมัคร RE ConSultant และ RE Sale Manager

10089

บริษัท เคอร์ติส ฟอร์ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มีความประสงค์รับนักศึกษาของโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตำแหน่ง Real Estate Consultant 2 ตำแหน่ง และ Real Estate Sale Manager 1 ตำแหน่ง

อ่านรายละเอียดต่อ