โครงการ RE จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาฯ ปี 2556

โครงการ RE จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาฯ ปี 2556

Saturday, 18 May 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาฯ

1896 1

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมา และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00-18.00 น.  ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

 

ภาพบรรยากาศ